გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
ბიბლია

ბიბლია

მისამართი: www.mobility.ge/ge/portfolio/bible/33
ტექნოლოგიები: iOS, Android
სამუშაო პერიოდი: სექტემბერი 1, 2015 - ნოემბერი 8, 2015
დიზაინერები: გიგა თამარაშვილი