გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
inspect2

inspect2

ტექნოლოგიები: iOS, Android
სამუშაო პერიოდი: თებერვალი 1, 2016 - მაისი 25, 2016
დიზაინერები: გიგა თამარაშვილი

შემუშავდა მობილური აპლიკაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის