გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
AGIR - ჩრდილოეთი-სამხრეთის ენერგეტიკული კორიდორი

AGIR - ჩრდილოეთი-სამხრეთის ენერგეტიკული კორიდორი

ტექნოლოგიები: Corel, Photoshop
სამუშაო პერიოდი: სექტემბერი 2, 2016 - სექტემბერი 7, 2016

შემუშავდა ენერგეტიკული კონგრესის ლოგოტიპი