გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
ბუნებური

ბუნებური

ტექნოლოგიები: Corel, Photoshop
სამუშაო პერიოდი: თებერვალი 8, 2017 - თებერვალი 15, 2017
დიზაინერები: ელენე შენგელაია

შემუშავდა ღვინის კომპანიის ლოგოტიპი