გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
Crystal Crowd

Crystal Crowd

ტექნოლოგიები: Corel, Photoshop
სამუშაო პერიოდი: ოქტომბერი 25, 2016 - ნოემბერი 4, 2016
დიზაინერები: ელენე შენგელაია

შემუშავდა პროექტის ლოგოტიპი