გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
Dream Dental Group

Dream Dental Group

ტექნოლოგიები: Corel, Photoshop
სამუშაო პერიოდი: აგვისტო 25, 2016 - სექტემბერი 5, 2016
დიზაინერები: ელენე შენგელაია

სტომატოლოგიური კლინიკის ლოგოტიპის შემუშავება