გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
Fruitello

Fruitello

ტექნოლოგიები: Corel, Photoshop
სამუშაო პერიოდი: სექტემბერი 20, 2016 - სექტემბერი 28, 2016
დიზაინერები: ელენე შენგელაია

შემუშავდა წვენის მწარმოებელი ბრენდის ლოგოტიპი