გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
რადიო ჯაკო

რადიო ჯაკო

სამუშაო პერიოდი: ნოემბერი 20, 2013 - ნოემბერი 22, 2013

განხორციელდა ლოგოტიპის ვიზუალური მოდიფიკაცია