გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
Uniproc

Uniproc

ტექნოლოგიები: Corel, Photoshop
სამუშაო პერიოდი: ნოემბერი 2, 2016 - ნოემბერი 7, 2016

შემუშავდა უნივერსალური საექსპორტო კომპანიის ლოგოტიპი