გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
ლიბერთი ბანკი

ლიბერთი ბანკი

ტექნოლოგიები: iOS
სამუშაო პერიოდი: სექტემბერი 1, 2016 - აპრილი 30, 2017

ჩვენი ჰოლდინგის მიერ შემუშვდა ლიბერთ ბანკის მობილური აპლიკაცია iOS პლატფორმაზე