გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
Moitane.ge

Moitane.ge

მისამართი: https://moitane.ge
ტექნოლოგიები: XD, Photoshop, HTML, CSS, JS
სამუშაო პერიოდი: თებერვალი 1, 2018 - სექტემბერი 30, 2018

პროექტი შემუშავებულია შვილობილი კომპანია Mobility-სთან თანამშრომლობით