გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
ინვეტი

ინვეტი

მისამართი: www.invet.ge
ტექნოლოგიები: Adobe XD, Adobe Photoshop, HTML, CSS, JS, PHP, MySQL
სამუშაო პერიოდი: სექტემბერი 4, 2018 - დეკემბერი 20, 2018
პროგრამისტები: ნოდარ ხვედელიძე
დეველოპერები: ნოდარ ხვედელიძე