გააზიარე:
  • Facebook Share
  • Twitter Share
  • GooglePlus Share
Smartex

Smartex

მისამართი: www.smartex.ge
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, CSS
სამუშაო პერიოდი: აპრილი 8, 2015 - ივნისი 30, 2015
პროგრამისტები: დავით ლილუაშვილი
დიზაინერები: გიგა თამარაშვილი
დეველოპერები: ნოდარ ხვედელიძე

ვებგვერდი შექმნილია საინვესტიციო კომპანია სმარტექსისათვის, რომელიც ახორციელებს ინვესტიციებს სხვადასხვა ბიზნესებში საწყის ან ადრეულ ეტაპებზე, როგორც საქართველოში ასევე სხვა ქვეყნებში.

მომხმარებელს საშაუალება აქვს ვებგვერდზე ატვირთოს საკუთარი პროექტი;

შეკითხვის ან სხვა დეტალური ინფორმაციისათვის შესაძლებელია პირდაპირ ვებგევრდიდან კომპანიასთან დაკავშირება, ელექტრონული ფოსტის სახით;

ვებგევრდზე ვხვდებით ინფორმაციას კომპანიის გუნდის, პარტნიორების, ინვესტორების, სიახლეების შესახებ.

მომხმარებელს საშუალება აქვს დეტალურად გაეცნოს კომპანიის მუშაობის, განხორციელებული პროექტების სტატისტიკურ ანალიზს.